"Heweliusz i Ja" NOWY SEANS W PLANETARIUM ŚLĄSKIM

18 Январь 2012
21 stycznia o godz. 13.00 zapraszamy na premierę nowego seansu w Planetarium Śląskim pt ?Heweliusz i Ja?.

Heweliusz i Ja- historia niezwykłego człowieka, który kojarzy nam się najczęściej z astronomią i... piwem. Jan Heweliusz był także wynalazcą i konstruktorem, wydawcą i politykiem, miłośnikiem sztuki i... kobiet. Jego druga żona, Elżbieta Koopman, dzieliła z nim miłość do astronomii i często towarzyszyła w obserwacjach nieba. Po śmierci męża wydała w Gdańsku jego katalog gwiazd Prodomus Astronomiae i zyskała miano "pierwszej damy badającej ciała niebieskie", czyli stała się pierwszą w historii kobietą astronomem.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

BHP - studia pierwszego stopnia

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: inżynier
Koszt studiów: 370 zł miesięcznie (I rok)

Zgodnie z obowiązującymi standardami proponowane treści nauczania pozwolą absolwentom kierunku BHP podjąć pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Naturalnym miejscem pracy mogą być przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organa nadzoru nad warunkami pracy

Fizjoterapia - studia pierwszego stopnia

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Koszt studiów: 380 zł miesięcznie (I rok)

Absolwent wyjdzie ze szkoły z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, które utraciły sprawność wskutek różnych chorób bądź urazów. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją,

Zdrowie Publiczne - studia pierwszego stopnia

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Koszt studiów: 300 zł miesięcznie (I rok)

W trakcie toku studiów studenci pozyskują wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych.  Nabywają umiejętności w zakresie rozpoznawania podstawowych problemów zdrowia publicznego, znają systemy opieki zdrowotnej oraz rozumieją zasady polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, studenci w trakcie studiów pozyskują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją  posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych

Grafika - studia dwustopniowe

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata) + 4 semestry (2 lata)
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: licencjat + magister
Koszt studiów: lic: 450 zł, mgr: 470 miesięcznie (I rok)

Studia na kierunku Grafika kształcą absolwenta z tytułem licencjata oraz magistra. Absolwent jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, agencjach reklamowych oraz  wystawienniczych, w telewizji i innych mediach elektronicznych, instytucjach kulturalno-oświatowych, w galeriach sztuki, jak również może podjąć samodzielną pracę projektową oraz posiada kwalifikacje do dalszego kształcenia.

Informatyka - studia pierwszego stopnia

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: inżynier
Koszt studiów: 290 zł miesięcznie (I rok)

Każdy nasz student otrzyma wykształcenie wymagane dla zawodowego inżyniera informatyka. Nauczymy go jak działają systemy operacyjne, sieć komputerowa, bazy danych, nauczymy programowania obiektowego i tworzenia aplikacji WWW. Absolwent będzie także w pełni świadomy swoich praw (w szczególności praw autorskich). Na drugim roku student może dodatkowo zdecydować się na pogłębienie swojej wiedzy zawodowej w ramach jednej z trzech specjalności ...


Nowa siedziba Uczelni !!!
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna
40-387 Katowice-Szopienice
11 Listopada 13
tel: 32 251 87 16 / 32 246 60 00


dziekanat@swsim.edu.pl
gg: 35916104
  Pozostałe dane teleadresowe ...